เนติบัณฑิตยสภาฯ  
  สภาทนายความฯ  
  สภาปฏิรูปแห่งชาติ  
  สำนักนายกรัฐมนตรี  
   
 
  หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ วิทยา
 
กิจกรรม : นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมาเข้าดูกระบวนการพิจารณาคดี และขั้นตอนต่างๆ เมื่อมาถึงศาล ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม : เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา โดย อาจารย์เมธาพร กาญจนเตชะ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ อาจารย์นิธิกานต์ สนสระน้อย หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ นำคณาจารย์ และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เข้าดูกระบวนการพิจารณาคดี และขั้นตอนต่างๆ เมื่อมาถึงศาล ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ทางคณะนิติศาสตร์ ขอขอบคุณท่านจันทรทัต สิทธิกำจร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา และนางสาวกวีวรรณ์ จีนขจร ผู้อำนายการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ภาพประกอบ :