เนติบัณฑิตยสภาฯ  
  สภาทนายความฯ  
  สภาปฏิรูปแห่งชาติ  
  สำนักนายกรัฐมนตรี  
   
 
  หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > พิธีลงนามข้อตกลงทางวิชาการ
 
กิจกรรม : พิธีลงนามข้อตกลงทางวิชาการระหว่างคณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา และศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 3

รายละเอียดกิจกรรม : คณะนิติศาตสร์ วิทยาลัยนครราชสีมา และศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 3 ได้ดำเนินการจัดทำบันทุกข้อตกลงด้านวิชาการ เพื่อประโยชน์ต่อทั้งสององค์กรทั้งด้านการศึกษา ด้านวิจัย ในอนาคต

ภาพประกอบ :