เนติบัณฑิตยสภาฯ  
  สภาทนายความฯ  
  สภาปฏิรูปแห่งชาติ  
  สำนักนายกรัฐมนตรี  
   
 
  หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ
 
กิจกรรม : พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยนครราชสีมาและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม : พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยนครราชสีมาและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุข อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา และนายวิเชียร ไชยสอน ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้ลงนาม "เพื่อบูรณาการการทำงานระหว่างบุคลากร คณาจารย์ นักวิชาการ รวมถึงนักศึกษาร่วมกันในด้านกฎหมาย สิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน การบริหารงานยุติธรรมการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น" ณ ห้องประชุมปักธงชัย วิทยาลัยนครราชสีมา

ภาพประกอบ :