เนติบัณฑิตยสภาฯ  
  สภาทนายความฯ  
  สภาปฏิรูปแห่งชาติ  
  สำนักนายกรัฐมนตรี  
   
 
  หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > โครงการบริการวิชาการแก่สัง
 
กิจกรรม : โครงการบริการวิชาการแก่สังคม

รายละเอียดกิจกรรม : ศูนย์ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน คณะนิติศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่สังคมระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2563 โดยได้จัดให้มีการปรึกษากฎหมายแก่ชาวบ้าน ณ โรงเรียนบ้านภูเขาลาด ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564

ภาพประกอบ :